CSS MenuMaker
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

28-6-64 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
12-7-64 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
16-7-64 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ


วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597