CSS MenuMaker
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
31-3-65 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
21-3-65 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนัการภารโรง 1 อัตราวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน2 ล้อพาทัวร์

@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597