CSS MenuMaker
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
27-4-64 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 3 ตำแหน่ง
6-5-64 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
7-5-64 ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง


วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597